Čiščenje modulov

Lastniki sončnih elektrarn se pogosto premalo zavedajo pomena dobrega vzdrževanja in čiščenja modulov na strehi, kar pa jih zelo drago stane.
Skrb za dobro vzdrževano elektrarno in očiščene module je prvo zagotovilo visokih donosov in rentabilnega poslovanja elektrarne.

Podrobno

Vzdrževanje modulov

Sončna elektrarna je zanesljiv in za vzdrževanje nezahteven sistem, vendar je zaradi delovanja na prostem izpostavljena nepredvidenim vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov, ob tem se lahko težave pojavijo tudi na elektrodistribucijskem omrežju, na katero je priklopljena.Morebitna prepozno zaznana napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električneenergije, kar lahko povzroči precejšnjo izgubo prihodka.

Podrobno